निर्वाचन क्षेत्र
मोरङ्ग ४

मोरङको प्रतिनिधिसभा –४, मा बेलवारी नगरपालिकाको वडा नं. ५, ६, ७, ग्रामथान गाउँपालिका, कटारी नगरपालिकाका, विराटनगर महानगरपालिकाको वडा नं. १, २, ३, ८, १०, १९ राखिएको छ ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र