निर्वाचन क्षेत्र
पाल्पा २ (ख)

प्रदेशसभा चुनावका लागि पाल्पा जिल्ला क्षेत्र नं. २ ख मा रिब्दीकोट गाउँपालिका, रैनादेवी छहरा गाउँपालिका र तिनाउँ गाउँपालिकाका वडा नं. १, २, ३, ४ र ६ रहेका छन् ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र