निर्वाचन क्षेत्र
मोरङ ४ (ख)

मोरङको प्रदेशसभा –४ को (ख) मा कटारी नगरपालिकाको वडा नं. १, २, ३ र विराटनगर महानगरपालिकाको वडा नं. १, २, ३, ८, १० लाई राखिएको छ ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र