निर्वाचन क्षेत्र
मोरङ ६ (क)

मोरङको प्रदेशसभा –६ को (क) मा सुन्दरहरैचा नगरपालिकाकको वडा नं. २, ३, ४, ५, ६, ७, बुढीगंगा गाउँपालिका, विराटनगर महानगरपालिकाको वडा नं. ४ लाई राखिएको छ ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र