निर्वाचन क्षेत्र
मोरङ ६ (ख)

मोरङको प्रदेशसभा –६ को (ख) मा विराटनगर महानगरपालिकाको वडा नं. ५, ६, ७, ९, ११, १२ लाई राखिएको छ ।

 

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र