निर्वाचन क्षेत्र
सुनसरी १

सुनसरीको प्रतिनिधिसभा –१, मा धरान उपमहानगरपालिका, रामधुनी नगरपालिकाको वडा नं. ६, ७ र बराह नगरपालिकाको वडा नं. १, २, ३, ४, ५ राखिएको छ ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र