निर्वाचन क्षेत्र
सुनसरी १ (क)

सुनसरीको प्रदेशसभा –१ को (क) मा धरान उपमहानगरपालिकाको वडा नं. १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, १०, १२, १३, १४, १५, १९ लाई राखिएको छ ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र