निर्वाचन क्षेत्र
पाँचथर १ (ख)

पाँचथर प्रदेशसभा –१ को (ख) मा फदम नगरपालिकाको वडा नं. ५, ६, ९, फागुनद गाउँपालिका, कुमायक गाउँपालिका, तुवेवा गाउँपालिका र मलाजुङ गाउँपालिका राखिएको छ ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र