निर्वाचन क्षेत्र
सुनसरी २

सुनसरीको प्रतिनिधिसभा –२, मा रामधुनी नगरपालिकाको वडा नं. १, २, ३, ५, ८, ९, इटहरी उपमहानगरपालिकाको वडा नं. १, २, ३, ४, ५, १६, १७, १८, १९, २०, इनरुवा नगरपालिकाको वडा नं. १, २, ५, ६, ९, १०, हरिनगरा गाउँपालिकाको वडा नं. ३ र देवानगंज गाउँपालिका राखिएको छ ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र