निर्वाचन क्षेत्र
सुनसरी ४

सुनसरीको प्रतिनिधिसभा –४, मा रामधुनी नगरपालिकाको वडा नं. ४, बराह नगरपालिकाको वडा नं. ६, ७, ८, ९, १०, ११, इनरुवा नगरपालिकाको वडा नं. ३, ४, ८, भोक्राहा गाउँपालिका, कोशी गाउँपालिका, हरिनगरा गाउँपालिकाको वडा नं. १, २, ४, ५, ६, ७ राखिएको छ ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र