निर्वाचन क्षेत्र
सुनसरी ४ (क)

सुनसरीको प्रदेशसभा –४ को (क) मा बराह नगरपालिकाको वडा नं. ६, ७, ८, ९, १०, ११, रामधुनी नगरपालिकाको वडा नं. ४ र कोशी गाउँपालिकालाई राखिएको छ ।

 

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र