निर्वाचन क्षेत्र
सुनसरी ४ (ख)

सुनसरीको प्रदेशसभा –४ को (ख) मा हरिनगरा गाउँपालिकाको वडा नं. १, २, ४, ५, ६, ७, भोक्राहा गाउँपालिका र इनरुवा नगरपालिकाको वडा नं. ३, ४, ८ लाई राखिएको छ ।

 

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र