निर्वाचन क्षेत्र
इलाम १

इलामको प्रतिनिधिसभा –१, मा सन्दकपुर गाउँपालिका, माईजोगमाई गाउँपालिका, सुर्योदय नगरापालिका, रोङ्ग गाउँपालिका,  माई नगरपालिकाको वडा नम्बर १, २, ३, ४, ५, ९ र १० तथा ईलाम नगरपालिकाको वडा नम्बर १० पर्छ ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र