निर्वाचन क्षेत्र
सोलुखुम्बु १

सोलुखुम्बु जिल्लाको सम्पुर्ण क्षेत्र एक प्रतिनिधिसभा रहेको छ ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र