निर्वाचन क्षेत्र
सोलुखुम्बु १ (ख)

संखुवासभाको प्रदेशसभा –१ को (ख) मा चैनपुर नगरपालिका, धमदेवी नगरपालिका, माद नगरपालिका र पाँचखपन नगरपालिकालाई राखिएको छ ।

 

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र