निर्वाचन क्षेत्र
ओखलढुंगा १

ओखलढुंगा जिल्लाको सम्पुर्ण क्षेत्र एक प्रतिनिधिसभा रहेको छ ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र