निर्वाचन क्षेत्र
ओखलढुंगा १ (क)

ओखलढुंगाको प्रदेशसभा –१ को (क) मा खिजिदेबा गाउँपालिका, मोलुङ गाउँपालिका, सचरण नगरपालिकाको वडा नं. १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, ११, १२ र खिशंखुगढी गाउँपालिकालाई राखिएको छ ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र