निर्वाचन क्षेत्र
ओखलढुंगा १ (ख)

ओखलढुंगाको प्रदेशसभा –१ को (ख) मा लिखु गाउँपालिका, चपादेवी गाउँपालिका, सुनकोशी गाउँपालिका, सचरण नगरपालिकाको १० र मानेभयाङ गाउँपालिकालाई राखिएको छ ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र