निर्वाचन क्षेत्र
उदयपुर १ (क)

उदयपुरको प्रदेशसभा –१ को (क) मा बेलका नगरपालिका र चौदण्डिगढी नगरपालिकालाई राखिएको छ ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र