निर्वाचन क्षेत्र
उदयपुर १ (ख)

उदयपुरको प्रदेशसभा –१ को (ख) मा त्रियुगा नगरपालिकालाई राखिएको छ ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र