निर्वाचन क्षेत्र
उदयपुर २

उदयपुरको प्रतिनिधिसभा –२, मा बेलका नगरपालिका, चौदण्डीगढी नगरपालिका, त्रियुगा नगरपालिकाका राखिएको छ ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र