निर्वाचन क्षेत्र
उदयपुर २ (क)

उदयपुरको प्रदेशसभा –२ को (क) मा राैतिमार्इ गाउँपालिका, उदयपुर गाउँपालिका र सुनकाेशी गाउँपालिकालाई राखिएको छ ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र