निर्वाचन क्षेत्र
सप्तरी ४ (क)

प्रदेशसभातर्फ सप्तरीको क्षेत्र नम्बर ४ को कमा खडक नगरपालिकाका सम्पूर्ण वडा तथा सुरुङ्गा नगरपालिकाका वडा नं. १, २, ३, ४, ५, ६, ७ र ८ लाई राखिएको छ ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र