निर्वाचन क्षेत्र
सप्तरी ४ (ख)

प्रदेशसभातर्फ सप्तरीको क्षेत्र नम्बर ४ को खमा बोदेबरसाइन र बलान–विहुल गाउँपालिकाका सम्पूर्ण वडा तथा सुरुङ्गा नगरपालिकाका वडा नं. ९ र १० लाई राखिएको छ ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र