निर्वाचन क्षेत्र
सिराहा १ (क)

प्रदेशसभातर्फ सिराहाको क्षेत्र नम्बर १ को कमा लाहान नगरपालिकाका वडा नं. १, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, १०, ११, १२, १३, १४, १५, १६, १७, १८, २२ र २४ तथा धनगढीमाई नगरपालिकाको वडा नं. १ र २ राखिएको छ ।

उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र