निर्वाचन क्षेत्र
सिराहा १ (ख)
प्रदेशसभातर्फ सिराहाको क्षेत्र नम्बर १ को खमा लाहान नगरपालिकाका लाहान न.पा. वडा नं. २, १९, २०, २१ र २३, लक्ष्मीपुर पतारी गाउँपालिकाका वडा नं. २, ३, ४, ५ र ६, सखुवानान्कारकट्टी र भगवानपुर गाउँपालिकाका सबै वडालाई राखिएको छ ।
उम्मेदवारहरू
थप निर्वाचन क्षेत्र