राजनीतिक दल
संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च (थरुहट)
थप राजनीतिक दल