राजनीतिक दल
राष्ट्रिय समाजवादी पार्टी, नेपाल
थप राजनीतिक दल